Alp d'huZes


Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen zij op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez. Vanaf de eerste keer in 2006 gebruiken we de opgehaalde sponsorgelden volledig voor het realiseren van onze doelstelling.

Alpe d’HuZes en zijn missie
Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, zodat er in de toekomst minder mensen doodgaan aan kanker.

Lees hier over de missie en kernwaarden van Alpe d’HuZes.

Alpe d’HuZes en zijn antistrijkstokbeleid
Alpe d’HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Lees hier over de impact van dit beleid.

Alpe d’HuZes en zijn onderzoeksfonds
Het geld dat door de deelnemers van Alpe d’HuZes is ingezameld, besteden wij aan projecten die uiteindelijk de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben, of het in de toekomst krijgen. Al het geld gaat daarom naar het eigen onderzoeksfonds van Alpe d’HuZes. Voor de actuele stand van zaken van de onderzoeksprogramma’s verwijzen we je graag naar het onderwerp geldbesteding op onze website.

Alpe d’HuZes® is een beschermde merknaam!
Alpe d’HuZes is een door bureau de Merkplaats wettelijk geregistreerd merk.
Klik hier en hier voor de gegevens van het depot.