ANBI

Stichting Team Maasdriel is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie voor meer info de website van de Belastingdienst.
De contactgegevens van Team Maasdriel zijn:
Stichting Team Maasdriel
Koningin Wilhelminastraat 1 a
5321TA Hedel

www.teammaasdriel.nl
info@teammaasdriel.nl

Het RSIN nummer van Stichting Team Maasdriel is 852063209

Het KVK nummer van stichting Team Maasdriel is 56297343

Het beleid van Team Maasdriel is verwoord bij de missie en het doel. Team Maasdriel zamelt geld in voor een goed doel middels activiteiten, donateursancties van deelnemers en middels sponsoring. Er is geen winstoogmerk. Controle van gelden worden uitgevoerd door de penningmeester. Toezicht van de overige bestuursleden vindt plaats middels een jaarlijkse verantwoording.

De namen van de bestuurders zijn vermeld onder het menu bij Organisatie. De functies zijn Toine Nettenbreijers (voorzitter), Anthony van Vernrooij (penningmeester), Annemarie Wolfert (secretaris).

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

De activiteiten die Team Maasdriel organiseert, zijn vermeld onder het menu bij Activiteiten. Naast de activiteiten die we als stichting organiseren, is de belangrijkste activiteit het evenement waaraan we deelnemen. Dit jaar is dat de Alpe d’HuZes. Team Maasdriel zamelt geld in voor dit goede doel.

Klik hier voor het financiële verslag van 2015.
Klik hier voor het financiële verslag van 2016.
Klik hier voor het financiële verslag van 2017.
Klik hier voor het financiële verslag van 2018.