Antistrijkstok

Het Team Maasdriel antistrijkstokbeleid

Team Maasdriel heeft vanaf het prille begin nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee dat we hadden. Belangrijk uitgangspunt is dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sponsoren en het goede doel waar wij ons aan verbinden.

De meeste kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet, maar deze kritiek is er en dat maakt dat sponsoren huiverig zijn om geld te geven.

Sponsoren willen dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is. Deze twee bij elkaar hebben geleid tot het strikte antistrijkstokbeleid van de Stichting Team Maasdriel.

Belangrijkste kenmerken van dit beleid

1.    De organisatie maakt alleen kosten als deze strikt noodzakelijk zijn. Deze worden dan alleen vanuit de eigen bijdragen betaald.
2.    Als er kosten gemaakt moeten worden, wordt dit of in natura ter beschikking gesteld of door derden bekostigd (Betalen is geen optie!). In geen geval wordt daar sponsorgeld voor gebruikt (vaak betalen we het nog uit eigen zak)
3.    Geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat voor 100% naar het goede doel.
4.    Als er sponsoring in natura plaatsvindt, worden deze artikelen of diensten zoveel mogelijk gekapitaliseerd zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan het goede doel. Uitzonderingen zijn diensten die het evenement in de breedte ten goede komen. Deze diensten helpen ons het mogelijk te maken elke euro van onze sponsoren aan het goede doel over te kunnen maken.
5.    Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt bij het goede doel.

Wat we willen is volledig zuiver blijven in onze filosofie, omdat hiermee het succes op lange termijn gewaarborgd wordt.

Geen concessies!
Wij doen dus op geen enkele wijze concessies aan dit zuivere uitgangspunt. We geloven er volledig in en zijn van plan een voorbeeld te stellen van hoe je zonder geld uit te geven toch uitzonderlijke prestaties kunt neerzetten.